OKUL DANIŞMANLIK HİZMETİ

Aile içinde yaşamına başlayan bireyin aileden sonra etkileşime geçtiği ilk yer okuldur.

Çocuk aile ile sınırlı dünyasından koparak okula başlar. Daha büyük bir dünyaya açılır… Dışarıda karşılaştığı çevre aile içinde bulunduğu durumdan farklı olarak bir takım kurallar içerir.

Okul yaşamı, çocuğa akademik ve ruh sağlığı ihtiyaçlarını karşılamak hizmet sunar… Çocuğun okul yaşamında karşılaştığı çeşitli zorluklar, duygusal ve davranışsal problemler nedeni ile akademik başarısını engelleyebilir… Çocuğun yaşayabileceği sorunlara ilişkin okul içerisinde danışmanlık hizmeti verilse de bu hizmet ancak okul sınırları içerisinde kalmaktadır.

Çocuğun duygusal sağlığını geliştirme, psikolojik ve davranış problemlerini içeren ruh sağlığı sorunlarını çözme, akademik başarısını yükseltme, kariyer planlama, eğitim hayatını düzenleme gibi konularda Çocuğa sunulan profesyonel danışmanlık hizmetlerini kapsar.

Bu kapsamda ‘Okul Danışmanlığı’ ile birlikte çocuğun okul hayatında yaşayabileceği uyum sorunlarını ortadan kaldırmaya yönelik desteğin yanında gelecekte meydana gelebilecek potansiyel problemler için de koruyucu ve önleyici desteğin verilmesi amaçlanmaktadır.

 

Okul Danışmanlığı Çalışma Alanlarımız

  • Sınav Kaygısı
  • Okul Korkusu
  • Akran Zorbalığı
  • Genel Zeka Testleri; Bireysel Zeka Testleri, Grup Zeka Testleri, Gelişim Ölçekleri
  • Özel Yetenek ve Beceri Testleri; Özel Yetenek, Eğitim Testleri, Mesleki Testler, Psikomotor ve Klinik Testler
  • Kişilik Testleri; Davranış Değerlendirme Testleri, Sınav Kaygısı Envanteri, Ayrılma Kaygısı Ölçekleri vb.
  • Mesleki ve Kariyer Danışmanlık