MERSİN   FORUM  ÇÖZÜM   KLİNİK    PSİKOTERAPİ MERKEZİ


                                                  
HASTALIKLAR

HİPNOZUN KULANIM ALANALARI

HİPNOZUN KULANIM ALANALARI


Panik Atak ve Hipnoz

Panik atak hipnozla tedaviye en yatkın durumlardan biridir. Panik atak hali başlı başına bir hipnoz halidir. Panik atakta kişi yoğun bir korku duygusu yaşar ve bu duyguyu bedeninde güçlü bir şekilde hisseder. Hipnoz panik atak yaratan geçmiş olayların yeniden yaşatılması, buradaki mevcut algının ne olduğunun anlaşılması ve sonra da bu algının yerine istenen yeni anlayışın yerleştirilmesi amacına yöneliktir. Hipnoz ile geçmişin sandığı açılır. Kişiyi bu anormal duruma götüren olaylar ve bu olaylarda rol oynamış kişiler tek tek ortaya çıkar.

Hipnoz yoluyla öğrencinin bilinçaltına inilerek, eğitim, öğretim ve sınava dair tüm korku, kaygı ve stres bilinçaltında yeni davranış kalıpları geliştirilerek tüm olumsuzluklar ortadan kaldırılır.

Yine hipnoz desteği ile, öğrencilerdeki bıkkınlık, boşvermişlik, yorgunluk ve bezginlik ortadan kaldırılarak öğrencinin kaybettiği yada oluşturamadığı motivasyon yeniden tesis edilir.

Korku duyulan bazı derslere karşı oluşturulan "ben zaten …… dersinden başarılı olamam" kalıbı ve korkusu hipnoz yardımıyla ortadan kaldırılarak korku duyulan derslere karşı sempati geliştirilebilir.

Ders çalışmadan sıkılan, ders çalışmayı sürdüremeyen, çabuk bıkan, ders çalışırken kayıp başka alemlere dalan, okuduğu sayfayı tekrar tekrar başa dönerek okumak ihtiyacı hisseden, çalışmak için kendini zorlayan veya zorlayarak ders çalışan öğrenciler hipnozun o sihirli gücüyle ders çalışırken hayatlarının en keyifli işini yapıyormuş gibi kendilerini hissederek, çalışmaktan keyif alarak dersten sıkılmama davranış değişikliğini geliştirebilirler.


anksiyete ve hipnoterapi
Anksiyete kısaca, vücutta ortaya çıkan belirtilerin de eşlik ettiği, normal dışı, nedensiz bir tedirginlik ve korku halidir. Bu korkunun nedeni bilinçaltında yatar. Hipnoz bilinçaltıyla çalıştığı için Anksiyete konusunda çok başarılıdır.


kendine güven ve hipnoz

Neden bazı insanlar kendilerine oldukça güven duyabilirken bazıları bir o kadar güvensizdir ve hep yanlış yapmaktan ve eleştirilmekten korkarlar? Tabiki bunun en büyük nedeni yaşadıkları deneyimler sonucu bu yönlerinin güçlenmesi veya zayıflamasıdır. Hipnoz ile bilinçaltına inilip çeşitli teknikler uygulanarak bu konu hakkında danışana başka bir bakış açısı kazandırılır. Geçmişe yönelik bir takım calışmalarla beraber doğrudan ve dolaylı telkinlerle kişiye güven duygusu aşılanır. Normal seansların bitiminden 1 ay kadar sonra bir veya iki takip seansı yapılması daha etkilidir.

TİKLER VE HİPNOZ
Tikler, istem dışı ve ani olarak kendisini gösteren ve belli özellikleri ile tanımlanan, herhangi bir amaca hizmet etmeyen kas kasılmalarıdır. Tikler, genellikle çocukluktan kalma bir stres veya korku sonucu ortaya çıkar. Hipnoz ile bilinçaltına inilerek tik nedeni bulunur ve danışanın bunu anlamasına yardımcı olunur. 3-5 Seans sonrasında netice görülür. Bunu takiben bir ay içinde 1-2 takip seansı yapılır.

FOBİLER VE HİPNOZ

Fobi, bir insanın belirli bir obje, durum veya aktiviteden duyduğu korku hissine verilen addır. Sosyal Fobi, utanç verici bir duruma düşmek, onaylanmayacak bir davranışta bulunmak, alay edilmek, rezil olmak, beğenilmemek gibi durumlardan duyulan korkudur. Hipnoz ile bilinçaltına inilerek bu korkular giderilir. Yaklaşık 4-6 seansda bu sorun çozümlenmiş olur.

Obsesyon (Takıntı) Giderme VE HİPNOZ

Obsesyonlar (Obsessive Compulsive Disorder): Halk dilinde takıntılar olarak bilinen bu rahatsızlık kimi kişilerde hayatlarını çok zorlaştıracak bir noktaya gelir. Takıntılar birikmiş duyguların fiziksel yansımasıdır. Sorun tamamiyle bilinçaltında yatmaktadır. Hipnoz ile bilinçaltında kalan bu duygular temizlenerek kişi takıntılarından özgür bırakılır ve geleceğe yönelik yeni takıntılar engellenmiş olur. 3-5 seansdan sonra kişi büyük ölçüde rahatlama görür ve buna ek olarak 2-3 takip seansı 15'er veya 30'ar gün aralıklarla yapılır.

Cinsel Problemler VE HİPNOZ

Cinsel sorunlar; korku, heyecan ve kaygı gibi duyguların fiziksel yansımasıdır. Bilinçaltına inilerek bu duygular duzeltilir. Frijit, ereksiyon problemleri, erken boşalma gibi cinsel sorunlar hipnoz sayesinde ortalama 5-6 seansta çözülür

Vajinismus hipnozla tedaviye en yatkın durumlardan biridir. Vajinismusla ilgili bilgileri bir çok kaynakta bulabilirsiniz. Vajinismus başlıbaşına bir hipnoz halidir ve hipnozu ancak yine hipnoz ile bozabilirsiniz. Hipnozun açıklamasında bahsettiğim gibi yanlış öğrenilen bazı şeyler bilinçaltı tarafinca bir duyguya dönüştürülür. Vajinismusdaki duygu da korkudur. Bilinçaltı bu korkuyu sizi korumak için ortaya çıkartır ve bunun sonuncunda birtakım fiziki semptomlar ile beraber sizi koruduğunu düşünür. Hipnoz ile bu gereksiz koruma giderilir. 

Kilo Verme VE HİPNOZ

Diyetler aşırı kilolularda genellikle işe yaramazlar çünkü çoğunlukla bir beslenme düzeni oluşturmak yerine kişiyi aç bırakmaya dayalıdırlar. Diyet ile kaybedilen kilolar genellikle geri alınır ve üzerine bir iki kilo daha eklenmiş olur. Fazla yemek yemek, abur cubur atıştırmak, tatlıya veya başka birşeye çok düşkün olmak tamamen duygularla ilgilidir. Bu tarz yemek yiyenler genellikle iyi hissetmek için yemek yerler. Aşırı kilo probleminin altında yatan temel neden genellikle kişinin kendini önemsiz ve değersiz hissetmesinden kaynaklanır. Hipnoz ile kaybedilen kilo diyete bağlı bir kilo kaybı değildir. Tam tersine doğal olarak kaybedilen fazlalıklardır ve geri dönüşü yoktur. Aşırı kilo problemlerinde yaklaşık 5-7 seans gerekir.


Alt Islatma VE HİPNOZ

Çocuklarda alt ıslatma belirgin bir yaşa kadar normaldir. İleri yaşlarda devam eden alt ıslatma genellikle duygusal bir problemin habercisidir. Hipnoz cocuklarda çok etkilidir ve birkaç seansda alt ıslatma problemi bilinçaltındaki duygunun düzeltilmesiyle ortadan kalkar.

Deri Hastalıkları Tedavisi VE HİPNOZ

Zihin gücü inanılmaz bir şeydir. Danışanlarım arasında 1 seansda siğillerinden kurtulan veya birkaç seansda sivilcelerinde büyük ölçüde azalma görülen, egzaması kontrol altına alınan kişiler olmuştur. Deri bir organdır.Deri duyguların yansımasıdır. Morali bozuk birinin derisi solgun iken, mutlu birisinin derisi adeta ışıldamaktadır. Dolayısıyla siğil, sivilce, egzama, sedef gibi bazı deri rahatsızlıkları hipnoz ile yapılan bilinçaltına yönelik duygusal rahatlama ve doğrudan telkin ile giderilebilmektedir.

Ağrı Giderme ve Doğal Doğumların Kolaylaştırılması VE HİPNOZ

Hipnoz ile kişi kendini acıdan isterse tamamen isterse kısmen arındırabilir. Kronik ağrılarda, neden bazen dugyusal faktörlere dayanabilir. Hipnoz seanslarımızda ağrının nedenleri araştırılır ve bu nedenlere göre ağrı kontrolü üzerine calışılır. 2-3 seansda danışanlar büyük bir rahatlığa kavuşur.

Astım ve Alerji VE HİPNOZ
Astım, hava yollarının (bronşların) daralması sonucu oluşan nefes darlığıdır. Astım iki nedenden ötürü ortaya çıkmış olabilir. Birinci neden fiziksel şartların ağır oldugu bölgelerde ciğerlerin neme tepki vermesi sonucu, ikinci olarak ise yaşanan bir olay sonucunda bilinçaltının duygusal tepki vermesi sonucudur. Hipnoz genellikle ikinci durumda daha etkilidir. Astım istenirse büyük ölçüde yada tamamen ortadan kaldırılabilir.

Bir Ayrılığın Üstesinden Gelmek VE HİPNOZ

Bazen sevdiğimiz birisinden ayrılır ve onu unutmakta zorluk çekeriz. Kimi zaman ise sevdiğimiz birisini kaybederiz ve yıllar geçsede acısı bizi hala zedeler. Kimi insanlarda bu üzüntü veya keder, günlük yaşamlarını zora sokacak duruma gelmiştir. Üzuntü en doğal duygudur, fakat bunun uzun zaman sürmesi veya kişiyi içinden çıkılmaz bir bunalıma sürmesi başlıbaşına bir hipnozdur. Aynı çivinin çiviyi sökmesi gibi, hipnozu hipnoz yoluyla ortadan kaldırırız.


Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam5
Toplam Ziyaret326991
KİŞİSEL GELİŞİM-MAKALELER