MERSİN   FORUM  ÇÖZÜM   KLİNİK    PSİKOTERAPİ MERKEZİ


                                                  
HASTALIKLAR

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK (TAKINTILAR)

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUKObsesyon; tekrarlayıcı ve zorlayıcı, takıntılı düşüncelerdir.

Kompülsiyon; sayma, kontrol etme ya da kaçınma gibi bilinçli, standardize, tekrarlayıcı davranışlardır.

Obsesyonlar kişinin kaygısını arttırır, kompülsiyonlar azaltma çabaları haline gelir. Kişi obsesyonlarının mantıksız olduğunu farkındadır.

Obsesif kompülsif bozukluk’ta tek başına obsesyon veya kompülsiyon veya her ikisi birlikte  bulunabilir.

Yapılan araştırmalarda beyindeki bazal gangllionlarda, frontal lobda ve cingulumda değişimler olduğu saptanmıştır.

Obsesif kompülsif belirtilerin iki ana nedeni vardır. Birincisi bilinçdışı bir çatışmadan kaynaklanırlar. Cinsellikle ilgili olan düşüncelerin ya da öfke, üzüntü gibi duyguların ağır gelmesi ve kabul edilememesi yüzünden tekrarlamalı düşünceler ve davranışlar ortaya çıkar. İkincisi ayrılma ve ayrılığı fark etme ile ilgili bu hastaların hassasiyetleri vardır. Takıntılar ve zorlantılar ayrılığın kabul edilmemesinde kullanılır. Bu durumlar istenmeyen obsesyonların yani takıntıların oluşmasıyla sonuçlanır. Ritüeller yani törenler ise yasaklanmış duygular veya rahatsız edici yaşantıları engellemektedir.

Klinik Özellikler:

Çocuk ve ergende rastlanılan en yaygın obsesyonlar; mikrop bulaşma korkusu, kendine ve diğerlerine zarar vereceği korkusu ve dini takıntılardır. En yaygın kompülsiyonlar ise aşırı yıkanma, tekrarlama, kontrol etme, dokunma, sayma ve düzenlemedir. Ayrıca ilkokul çağındaki çocuklarda en sık görülen kompülsiyon sayma ve simetridir.

Genelde zaman içerisinde obsesyon ve kompülsiyonların değiştiği görülmektedir.

Örneğin; uzun süre ödev yapmaya çalışan fakat üretken olamayan, ayrıntılarla fazla uğraşan, aşırı su ve sabun kullanan, yabancıların eşyalarına dokunmasından hoşlanmayan kişiler olabilirler.

Tedavi ve Seyir:

Uzun süreli tedavi ile iyileşmeler sağlanabilmektedir.

Bireysel psikoterapi olarak psikanaliz veya davranışçı tedavi denenebilir.

Farmakolojik tedavi olarak yeni nesil antidepressanlar kullanılması uygundur.

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam106
Toplam Ziyaret328234
KİŞİSEL GELİŞİM-MAKALELER