MERSİN   FORUM  ÇÖZÜM   KLİNİK    PSİKOTERAPİ MERKEZİ


                                                  
HASTALIKLAR

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ

Bilişsel Davranışçı TerapiBilişsel Davranışçı Terapi kısaca BDT, insan psikolojisi (ruhsal sorunlar) üzerindeki bilimsel veriler baz alınarak geliştirilmiş, bilimsel ve tıbbi ilkelerin psikoterapi tekniklerine uyarlanması sonucu ortaya çıkmış olan modern bir psikoterapi yöntemidir. Psikoterapi, ruhsal sıkıntı ve rahatsızlıkların sözel etkileşim yani görüşme yöntemiyle çözme tekniğinin genel adıdır. Bilişsel Davranışçı Terapi, ruhsal sorunların nedenlerini araştırırken psikoloji biliminin verilerinden yararlanır. Bilişsel Davranışçı Terapi yönteminin etkisi bilimsel olarak denenmiş ve birçok klinik araştırma ile ruhsal rahatsızlıklarda etkili olduğu ispatlanmıştır.

Bilişsel Davranışçı Terapi Seansları

Terapiye başlamadan önce terapist sizden bir form doldurmanızı isteyebilir. Bu form terapistiniz tarafından değerlendirilerek, durumunuzun ne olduğu ve nereye gittiğini anlamaya ve öğrenmeye çalışır. Terapinin ilk seansında sıkıntının kaynağı ve çözüm yolları üzerinde durulur. Sonrasında devam eden seanslarla sorun ve kaynağı üzerinde yoğunlaşılır ve hedeflenen noktalar belirlenerek terapi planı oluşturulur. Esas olarak bilişsel davranışçı terapinin amacı, danışanın sorunlarının üstesinden gelmek için kullandığı yöntemlerden farklı ve daha faydalı olabilecek çözüm ve yöntemler bulmasını sağlamaktır.

Terapinin Süresi

Genel olarak zorunlu durumlar müstesna olmak üzere terapinin ne kadar süreceğinin kararını terapist ve danışan birlikte belirler. Ama 2-3 seans sonrasında terapist, terapinin süresi ve seans sayısı hakkında ortalama bir kanaate sahip olur. Bazı danışanlar için 6 ile 10 seanslık bir görüşme yeterli olabilirken bazı danışanlarda bu süre çok daha uzun olabilmektedir. Terapinin sıklığı şayet ortada ağır bir durum yoksa haftada bir kez yapılır. Danışan kendisini iyi hissetmeye başladığı andan itibaren terapi seanslarının arası açılır. Önce 15 günlük aralıklarla, sonrasında üç haftada bir görüşmeye düşürülür. Bilişsel davranışçı terapi seansları sona erdikten sonra 3 ay, 6 ay ve 12 sonra bir kez güçlendirme seansı yapılarak psikotarapi pekiştirilir.

Terapinin Kullanıldığı Rahatsızlıklar

 • Maddenin kötüye kullanımı,
 • Panik bozukluklar,
 • Hipokondriazis,
 • Travma sonrası stres bozukluğu,
 • Beslenme bozuklukları,
 • Depresyon,
 • Anksiyete bozuklukları,
 • Cinsel işlev bozuklukları,
 • Travma sonrası stres bozuklukları,
 • Anksiyete,
 • Obsesyonlar,
 • Sosyal fobi,
 • Özgül fobi,
 • Somatoform bozukluklar,
 • Aile terapisi.

Ayrıca Bilişsel Davranışçı Terapinin aşağıda sayılan rahatsızlıklarda da tedaviye yardımcı olduğu ve tedaviyi hızlandırdığı klinik deneylerle ispatlanmıştır.

 • Şizofreni,
 • Bipolar (İki uçlu bozukluk) Bozukluk,
 • Öfke kontrolü,
 • Kişilik bozuklukları,
 • Ağrı kontrolü,
 • Sağlık sorunlarına karşı direnç ve uyum sağlama,
 • Uyku bozuklukları.
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam103
Toplam Ziyaret328231
KİŞİSEL GELİŞİM-MAKALELER